Buurthuis Pertsgad – Gemeente Boom

Kaaimannen

Als de dijk een podium wordt, een plein een theater en een trottoir een cinema, komen de Kaaimannen aan land en zetten ze hun tanden in hun evenementen. In een soort ‘beau disordre’ ofte bevallige wanorde vonden ze elkaar voor het eerst in juni 2006 in Boom en organiseerden ze Theater aan Twater I.

Zij halen hun mosterd her en der, flirten met eigen of andere stukken en met wonderschone vertellingen waarvan geen letter is gelogen maar waarvan toch hier een daar mogelijks een woord is gefantaseerd. Hun achtergronden liggen in het improvisatietheater, toneel, stand-up comedy, muziek, straattheater, animatie, beeldende kunst … en … de kruisbestuiving van dit alles.

Bedoeling is om vanuit de Rupelstreek zonder winstbejag een breed platform te bieden aan alle jonge en minder jonge podiumkunstenaars. Dat podium, dat kan overal zijn. Zelfs in jullie huiskamer.

Contact: De Ridder Peter – 0479 63 96 71